19.12.2018

Tapanilan Erän nyrkkeilyjaoston sääntömääräinen syyskokous 2018 – KOKOUKSEN LYKKÄÄNTYMINEN!

18.12.2018 koolle kutsuttua sääntömääräistä syyskokousta ei saatu vähäisen osallistujamäärän vuoksi päätösvaltaiseksi, joten kokous siirtyy. Uusi syyskokouksen ajankohta on 30.12.2018 klo 18.00. Julkaisemme tästä vielä erikseen virallisen kokouskutsun.

Nyrkkeilyjaoston johtokunta on kuitenkin päättänyt 18.12.2018 pitämässään virtuaalikokouksessa julkaista kevään 2019 tuntikartan ja avata ilmoittautumiset kevään ohjattuun toimintaan 19.12.2018 klo 20.00. Tällä varmistetaan, että ilmoittautuminen saadaan riittävän ajoissa käyntiin ennen kevätkauden toiminnan alkamista. Lisäksi johtokunta perustelee päätöstään sillä, että kevään 2019 tuntikartta ja toimintasuunnitelma eivät olennaisesti poikkea syyskauden 2018 toiminnasta, joten ohjelman julkaiseminen ja ilmoittautumisten avaaminen ennen syyskokouksen virallista päätöstä on perusteltua.

Mikäli 30.12.2018 pidettävä syyskokous päättää tehdä kevään 2019 toimintasuunnitelmaan johtokunnan esityksestä poikkeavia päätöksiä, huomioidaan ne jälkikäteen.

Johtokunnan psta,

Karlos Kotkas

Julkaistu 19.12.2018