Seura pyörii vapaaehtoistyöntekijöiden voimin

Seuran toiminta perustuu aktiivisten vapaaehtoistyöntekijöiden työhön - rakkaudesta lajiin ja yhdistystoimintaan. Toimintasäännöt määrittelevät johtokunnan kokoonpanon ja toimikauden. Johtokuntaan valitaan innokkaita aktiiveja, jotka haluavat olla mukana kehittämässä jaoston toimintaa.

Kaikessa toiminnassamme noudatetaan TaE nyrkkeilyn arvoja.

Vastuualueita on useita

Jaostossa on useita tehtäviä, joita muita voidaan hoitaa keskitetysti, vain puheenjohtaja ja talousvastaava eivät voi olla sama henkilö. Jaoston yhteyshenkilöt ja -tiedot.

Tehtävä Päävastuualue Vastuuhenkilö
puheenjohtaja

- kutsuu koolle johtokunnan kokoukset
- toimii yhteyshenkilönä Tapanilan Erään ja Tapanilan Urheilukeskukseen
- edustaa seuraa Nyrkkeilyliiton kokouksissa ja aluekokouksissa
- edustaa jaostoa, nimenkirjoitusoikeus
- kirjoittaa toimintakertomuksen
- valvoo toimintasuunnitelman toteutumisesta
- hyväksyy laskut hankintasäännön mukaisesti

Leena Hintsanen

viestintä ja online-näkyvyys

- vastaa sekä ulkoisesta että sisäisestä viestinnästä valituissa viestintäkanavissa (www-sivut, Facebook-sivu, Twitter, YouTube, IG)

Esko Huttunen

 

sihteeri - ylläpitää ohjaajien ja valmentajien koulutusrekisteriä
- vastaa jaoston kokousasiakirjojen sekä muiden hallinnollisten materiaalien arkistoinnista
- vastaa Hgin kaupungin vuosi-ilmoituksesta
- vastaa mahdollisten apuraha- ja avustushakemuksien hakemisesta sekä saatujen avustusten käyötn seurannasta ja raportoinnista yhdessä puheenjohtajan ja talousvastaavan kanssa
Maarit Mansikka
talousvastaava - toimii jaoston talouteen ja kirjanpitoon liittyvissä asioisa yhteyshenkilönä Tapanilan Erä ry:hyn
- vastaa jaoston maksuliikenteestä
- hyväksyy puheenjohtajan laskut yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa
- vastaa yhdessä rekisterivastaavan kanssa jäsenten maksujen seurannasta
- päättää yhdessä puheenjohtajan kanssa maksupoikkeamista.
- budjetinvalmistelu kokouksia varten
 Esko Huttunen
IT-kehitys

- vastaa seuran nettisivujen ja ilmoittautumissivuston kehittämisestä yhdessä valitun digi-kumppanin kanssa

- nettisivujen pääkäyttäjä

Sandra Tonteri

Esko Huttunen

jäsenrekisteri - vastaa Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisesti rekisteriselosteen ylläpidosta Esko Huttunen
kuntonyrkkeily/ohjaajat - vastaa siitä, että tunneilla on ohjaaja
- toimii kuntonyrkkeilyohjaajien edustajana johtokunnassa
- vastaa osaltaan kuntoryhmien viestinnästä
Jari Johansson
Tähtiseura yhteistyö - vastaa Tähtiseuratoiminnasta ja auditoinnin organisoinnista Maarit Mansikka 
tapahtumavastaava - vastaa koko jaostoa koskevien tapahtumien suunnittelusta ja järjestelyistä
- vastaa kuntoryhmien leiritoiminnasta tarvittaessa erikseen koottavan työryhmän kanssa
- vastaa kuntoryhmien erillistapahtumista, suunnittelusta, markkinoinnista ja toteutumisesta

 

Sini Koivula

Maarit Mansikka 

salimestari  - vastaa yhdessä Tapanilan Urheilukeskuksen kanssa nyrkkeilysalin kunnosta, turvallisuudesta sekä yleisestä siisteydestä
- toimii yhteyshenkilönä Tapanilan Urheilukeskuksen kiinteistöhuoltoon
- huolehtii salin välineistön kunnosta ja korjauksesta ja mahdollisista hankinnoista annettujen hankintarajojen puitteissa

 JariJohansson

 

Sini Koivula

juniorivalmentaja

junioreiden yhteyshenkilö

 

-toimivat yhteyshenkilönä Olympiakomitean ja Nyrkkeilyliiton nuorisotyössä                                                                                               - vastaavat junioritoiminnan kehittämisestä ja toteutuksesta
- vastaavat juniorijäsenten hankinnasta
- toimivat juniorijäsenten edustajana johtokunnassa

Jari Johansson

Sandra Tonteri