Toimintasäännöt ja toimintakäsikirja

Nämä toimintasäännöt korvaavat jaoston vuonna 2002 hyväksymät toimintasäännöt ja perustuvat Tapanilan Erä ry:n 1.12.2010 antamiin lajijaostojen toimintaohjeisiin.


1 §     Nyrkkeilyjaosto on Tapanilan Erä Ry:n toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäinen lajijaosto.
 

2 §     Nyrkkeilyjaoston tarkoituksena on edistää kilpa- ja juniorinyrkkeilyä urheilulajina, tarjota   kuntonyrkkeilyä erinomaisena kuntoilumuotona ja levittää nyrkkeilyharrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta ja kiinnostusta nyrkkeilyä kohtaan.
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto:
a. järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
b. järjestää koulutuksia, kursseja ja näytöksiä
c. järjestää kilpailuja, retkiä, leirejä ja juhlia tai muita vastaavia tilaisuuksia


3 §     Nyrkkeilyjaoston jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy nyrkkeilyjaoston ja Tapanilan Erä Ry:n tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta nyrkkeilyjaoston johtokunta.
 

4 §     Jäsenellä on oikeus erota nyrkkeilyjaostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta nyrkkeilyjaoston kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 

Johtokunta voi erottaa jäsenen jaostosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on jaostoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään jaostossa, Tapanilan Erä Ry:ssä tai näiden ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut jaostoa tai Tapanilan Erä Ry:tä tai ei enää täytä laissa taikka jaoston tai Tapanilan Erä Ry:n säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 

5 §     Nyrkkeilyjaosto ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä jäsenistöstään Tapanilan Erä Ry:n puolesta.
 

6 §     Nyrkkeilyjaoston toimintakausi on yksi kalenterivuosi. Jaosto pitää vuosittain sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Äänioikeutettuja ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Kokoukset kutsutaan koolle viimeistään 7 päivää ennen kokousajankohtaa jaoston harjoituspaikan ilmoitustaululla.
 

Syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliseksi katsottavat toimihenkilöt 2 vuotta kestäviksi toimikausiksi. Puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tulee olla eri henkilöitä.
 

Jaoston syyskokouksessa hyväksytään jaoston johtokunnan esitys seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi, jäseniltä perittävän harjoitusmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuosuuden voi sisällyttää harjoitusmaksuihin.
 

Jaoston kevätkokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Kokouksessa hyväksytään jaoston johtokunnan laatima esitys jaoston edellisen kauden toimintakertomus ja esitellään edellisen toimintakauden tilikertomus.
 

7 §     Nyrkkeilyjaoston johtokunta kokoontuu tarvittaessa Tapanilan Erä Ry:n toimintasäännöissä määrätyllä tavalla. Johtokunta voi halutessaan pitää kokouksen myös teknisen apuvälineen välityksellä.
 

8 §     Muilta osin nyrkkeilyjaoston toiminnassa noudatetaan yhdistyslakia, Tapanilan Erä Ry:n toimintasääntöjä ja toimintaohjeita lajijaostoille sekä hyvää hallintotapaa.

 Tapanilan Erän Nyrkkeilyjaoston syyskokous 9.11.2013.

TaE nyrkkeilyn Toimintalinjaus (ts. Toimintakäsikirja) hyväksyttiin 14.4.2014 Sinettiauditoinnin (nykyään Tähtiseura)  yhteydessä. Päivitetty 2023 toukokuussa.

 

Toimintakäsikirjamme löytyy täältä: https://urly.fi/3aoY