Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista 

1. Rekisterinpitäjä

Tapanilan Erä ry / Nyrkkeilyjaosto

Erätie 3, 00730 Helsinki 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tapanilan Erä ry / Nyrkkeilyjaosto

nyrkkeily@tapanilanera.fi 

3. Rekisterin nimi

Tapanilan Erä ry:n Nyrkkeilyjaoston jäsenrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Puhelinnumero
 • Alaikäisen jäsenen huoltajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Rekisteröitymistiedot, kuten: käyttäjätunnus, salasana, muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Tapahtumien osallistumistiedot
 • Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäsenen itsensä jäsenrekisteriin kirjaamat tiedot rekisteröitymisen sekä tunneille ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) rekisteriin syöttämät tiedot.

7. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja Tapanilan Erä ry:n toimintasääntöjen mukaisesti.

8. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (esim. kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä), huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tietojärjestelmän ja tiedostojen teknisestä ylläpidosta vastaa Sigmatic Oy (www.sigmatic.fi). Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän valtuuttamille henkilöille, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tapanilan Erä ry / Nyrkkeilyjaosto

Erätie 3, 00730 Helsinki

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä kirjautumalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan jäsentietoihinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: nyrkkeily@tapanilanera.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: nyrkkeily@tapanilanera.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: nyrkkeily@tapanilanera.fi

12. Evästeiden käyttö sivustolla

Käytämme palveluissamme evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan muun muassa kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Myös käyttäjän IP-osoite tallentuu evästeiden avulla. Kävijää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Myös ns. kolmannet osapuolet saattavat hyödyntää ja kerätä evästeiden avulla kerättyjä tietoja kohdistaakseen mainontaa mahdollisimman sopivaksi tavoittelemaansa kohderyhmää silmällä pitäen.

Sivuston käyttäjä voi estää evästeiden käytön Rekisterinpitäjän sivustoilla oman selaimensa asetuksista.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Seloste päivitetty viimeksi: 14.3.2018